Mål för verksamheten

Vår ambition är att förvalta fastigheten på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt, men fortsätta vara en "Förening Med Hjärta" med fokus på mänskliga värden. Vår förhoppning är att de boende inte bara ska se till sina rättigheter, utan även inse sina skyldigheter.

 

Det ska bli attraktivt att bo i Brf Torget i Kvidinge, så föreningen arbetar aktivt med att uppdatera underhållsplanen och fullfölja denna. Genom att investera i yttermiljön och verka för fler aktiviteter i våra gemensamma lokaler önskar vi att främja gemenskapen mellan de boende och ge en ökad trivsel för den enskilde.