Medlemmar i styrelsen

Ordförande Marietta Christensen


Vice ordförande Torkel Höglund


Ledamot Anette Johansson
 

Ledamot Berit Camper


Ledamot Omar Nabahani

Suppleant Peder Aabrandt